արդարութիւն

արդարութիւն

Dasnabedian 1995: 420

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 16,21 20,28 21,4 23,15
justice

freq: 4


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0348 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. δικαιοσύνη, δικαίωμα justitia, aequitas Արդարն գոլ եւ Գործ արդարոյ. որպէս երբ. խագ, այսինքն իրաւունք. եւ որպէս ձատէգ, ձատագա, այսինքն արդարգործութիւն. բարեգործութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՈՂՋԱԽՈՀՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0513 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 11c, 12c գ. σωφροσύνη sobrietas, prudentia, sapientia եւ temperantia, castitas. Ողջախոհն գոլ (ըստ ամենայն առման), որպէս Զգօնութիւն. զգաստութիւն. ողջմտութիւն. *Սովով եւ նուազութեամբ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԴԱՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0346 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c ա. δίκαιος justus, aequus, aequalis Արդար եւ արդակ. այսինքն ուղիղ. հարթ. դիւր. օրինաւոր. կարդաւոր. զուգակշիռ. իրաւացի. եւ անմեղ. Տե՛ս ԱՐԴԱՐ, ըստ որում ասի զիրաց. շիտակ. ... *Զորս հաստատեաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԺԱՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0357 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. ἁξιότης, ἁξία dignitas, dignatio Արժանաւորն գոլ. արժանի գտանիլն. իրաւացի արժանիք, եւ արդիւնք վաստակոց. որպէս եւ Լաւութիւն իրաց. ... *Արդարութիւն է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՐԱՒՈՒՆՔ — (ւանց, ւամբք.) NBH 1 0872 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c, 13c, 14c գ. δικαίωμα, δίκη, δικαίωσις , κρίμα jus, justitia. (ʼի ձայնէս Իրաւ, որոյ արմատն է Իր. ընդ որում լծ. լտ. Եու՛ս, եուրիս. եւ արաբ. շէրի. որպէս եւ իռս է իրաւունք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0184 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c գ. ἁλήθεια veritas, certitudo. Ճշմարիտն գոլ. ստուգութիւն. իսկութիւն. բան եւ գործ անսուտ՝ աներկբայ՝ անկեղծ՝ աննենգ. ուղղութիւն. իրաւունք. արդարութիւն. եւ Կանոն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՍՊԻՍԱՀԱՍ — ( ) NBH 1 0095 Chronological Sequence: Early classical ա. Այսպիսի օրինակաւ հասեալ՝ այս ինքն վիճակեալ, տուեալ. *Յայսպիսահաս կերակրոց ամենայնէ ո՛չ մեղք գոն, եւ ո՛չ արդարութիւն. Մծբ. ԺԳ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱԿՆԱՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0103 Chronological Sequence: Early classical, 9c, 10c, 12c Տ. ԱՆԱՉԱՌՈՒԹԻՒՆ. *Ո՞ւր արդարութիւն իցէ, ո՞ւր անակնառութիւն. Ոսկ. ՟ա. թես.: *Տե՛ս եւ զաւետարանչին անակնառութիւն, որ ոչ խորշեցաւ ʼի պատմելոյն. Նանայ.: *Դատ առնել իրաւամբք՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՌԻԿ — ( ) NBH 1 0111 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 9c, 13c ա. ԱՆԱՌԻԿ որ եւ ԱՆԱՌ. ἁκαταγώνιστος inexpugnabilis Զոր չէ մարթ առնուլ պատերազմաւ. անմարտնչելի. անվանելի. ամենայնիւ ամրացեալ. ... *Ամրական անառիկ միտք. Ոսկ. ես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԸՆԴՈՒՆԱԿ — ( ) NBH 1 0148 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. ἅδεκτος, ἁμέτοχος incapax, expers Որ չէ՛ ընդունակ. անկցորդ. անբաժ. անտեղի տալի. տեղիք չտուօղ, անյարմար. ... *Հրեշտակք անկցորդք են եւ անընդունակ ամենայն ախտի. Փիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՄԱՀ — (ի, ից.) NBH 1 0199 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ἁθάνατος immortalis, ἁκήρατος incorruptus Որում ոչ տիրէ մահ. որ ոչն մեռանի. միշտ կենդանի. մշտնջենաւոր. տիրապէս ասի զԱստուծոյ, եւ զհոգւոյ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.